سرپرست

 
    
 نام: علي
نام خانوادگي: حسيني نوه احمد آباديان
مرتبه علمي: استاديار
گروه آموزشي: فتوگرامتري و سنجش ازدور
پست الكترونيك : 
hosseininaveh(at-sign)kntu.ac.ir               
 
وب سايت شخصي : 
http://wp.kntu.ac.ir/hosseininaveh                    
 

 
 
سرپرست                     دروس                       همكاران                     خدمات                        داده                     تماس با ما 
تجهيزات                     دستاوردها                  حوزه هاي پژوهشي
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/04
تعداد بازدید:
300
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.