حوزه هاي پژوهشي

- استخراج اتوماتيك عوارض از تصاوير هوايي و ماهواره اي (استخراج عارضه ساختمان، جاده و ...)

- طبقه‌بندي و شناسايي عوارض از تصاوير با قدرت تفكيك بالا

- به روز رساني اطلاعات مكاني بااستفاده از تصاوير هوايي و سنجش ازدور

- استخراج اطلاعات كيفي و كمي از تصاوير راداري

- توليد نقشه‌هاي بزرگ مقياس از تصاوير هوايي و ماهواره­اي با حد تفكيك بالا با استفاده از نرم‌افزارهاي فتوگرامتري رقومي Erdas،Photomod و Info

- طراحي و پرواز با ربات‌هاي پرنده و توليد نقشه و ارتوفتو

- توليد مدل سه‌بعدي

- توليد اتوماتيك ارتوفتو و مدل رقومي زمين از تصاوير هوايي و ماهواره اي

- تحقيق و توسعه سيستم‌هاي فتوگرامتري به منظور نقشه‌برداري از ابنيه هاي تاريخي

- تلفيق آني و برخط سيستمهاي فتوگرامتري و GIS

- تناظريابي اتوماتيك تصاوير هوايي و ماهواره ايGIS
تاریخ به روز رسانی:
1396/02/26
تعداد بازدید:
689
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.