اساتيد و دانشجويان همكار

اساتيد همكار
دانشجويان دكتري همكار در آزمايشگاه
  • مهندس عباس كياني
  • مهندس امير آقابالايي
  • مهندس عبدالله كيانژآد
  • مهندس فريد اسماعيلي
دانشجويان كارشناسي ارشد همكار در آزمايشگاه
  • مهندس زهرا همتي
  • مهندس الهه تميمي
  • مهندس شيوا حق شناس
دانشجويان كارشناسي همكار در آزمايشگاه
  • آقاي وحيد هاشمي
  • آقاي علي عربي
  • خانم مؤمني خو
تاریخ به روز رسانی:
1396/02/26
تعداد بازدید:
1048
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.