دروس
 
  

برخي دروس مرتبط با ژئودزي مقطع كارشناسي مهندسي نقشه برداري

رديف

عنوان درس

توضيحات

1

ژئودزي يك

-------

2

ژئودزي دو و محاسبات

-------

3

نقشه برداري ژئودتيك و عمليات

-------

4

ميكروژئودزي

-------

5

نجوم ژئودزي

-------

6

ژئودزي هندسي

-------

7

مباني ژئودزي

-------

8

ژئودزي فيزيكي

-------

9

ژئودزي اينرشيال

-------

10

ترازيابي دقيق و سطوح مبناي ارتفاعي

-------

11

جزر و مد

-------

 

 

برخي دروس تحصيلات تكميلي( كارشناسي  ارشد و دكتري) ژئودزي

رديف

عنوان درس

توضيحات

1

آناليز تنسوري تغيير شكل

-------

2

ژئوديناميك پيشرفته

-------

3

مطالعات خاص در ژئودزي

-------

4

سمينار

-------

5

پايان نامه كارشناسي ارشد

-------

6

رساله دكتري

-------

 
 
 
 
 
سرپرست                     اعضا             ماموريت                    اهداف                    مقاطع و رشته ها      دروس         سرفصل فعاليت ها  و توانمندي ها               دستاوردها        برخي مقالات چاپ شده         
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/07
تعداد بازدید:
130
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.