حوزه هاي پژوهشي

 -         سنجش و پایش پویایی پوشش گیاهی با ابزار سنجش از دور نوری

-         آنالیز ابر نقاط فتوگرامتری در بررسی و کمی سازی ساختار پوشش گیاهی

-         تهیه نقشه های کاربری و پوشش زمین و استفاده از آنها در مطالعات مربوط به خشکسالی

-         آنالیز سری های زمانی داده های سنجش از دور نوری

-         بهینه سازی محاسباتی آنالیز داده های بزرگ نوری

-         طبقه بندی داده های چندطیفی و ابرطیفی در تهیه نقشه تیپ و گونه های گیاهی

-         مطالعات داده های سنجش از دور نوری در برآورد و پایش تنوع زیستی گیاهی

-         کاربرد سری زمانی داده های نوری در مطالعات کشاورزی دقیق

 
 
سرپرست                   دروس                 همکاران                               خدمات                     داده                 تجهیزات                   دستاوردها             حوزه های پژوهشی                   تماس با ما 


تاریخ به روز رسانی:
1399/06/29
تعداد بازدید:
134
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.