برخي از دستاوردها و تحقيقات انجام شده

-      آناليز تغيير شكل زمين بر پاية مشاهدات GPS  و تكنيك InSAR

-          آناليز تغيير شكل زمين و كرنش حاصل از تراكم انرژي تكتونيكي در پوستة زمين به عنوان يك پيشنشانگر زلزله

-          توسعه نرم افزار تعاملي مدل سازي عددي ژئوديناميك

-          مدل سازي فرورانش مكران 

 
 
 
 
 
سرپرست                     اعضا             ماموريت                    اهداف                    مقاطع و رشته ها      دروس         سرفصل فعاليت ها  و توانمندي ها               دستاوردها        برخي مقالات چاپ شده         
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/04
تعداد بازدید:
123
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.