ارتباط با صنعت و پروژ هاي پژوهشي مرتبط با صنعت

اين آزمايشگاه، تخصصي ترين آزمايشگاه ژئودزي و ژئوديناميك كشور مي باشد.

بخش ارتباط با صنعت در اين آزمايشگاه با هدف برقراري ارتباطي موثر و كاربردي بين پژوهشگران آزمايشگاه و صنعت و جهت دهي پايان نامه و رساله ها و پژوهش هاي اين آزمايشگاه به سمت ارتقاي صنعتي كشور و كاربردي شدن آنها ايجاد گرديد. در اين بخش كليه سازمانها و بخش هاي مختلف صنعت كشور مي توانند نيازمنديهاي مرتبط خود را از طريق بخش ارتباط با ما،  به مسئول پژوهش آزمايشگاه اعلام نمايند.

 -       عقد قرارداد و جذب پروژه هاي تحقيقاتي و صنعتي و ارائه خدمات علمي به آنها
-         شناسايي فرصت هاي پژوهشي و تسهيل  شناخت زير ساخت هاي كشور مرتبط با ژئودزي و ژئوديناميك  
-         برنامه ريزي جهت هدايت پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري تخصصي به كمك به بهبود فرآيندهاي صنعت كشور
-         برنامه و هماهنگي جهت آموزش نيروي انساني در دانشگاهها و مراكز علمي پژوهشي و صنعتي كشور
-         ايجاد زمينه هاي مشترك تبادل اطلاعات علمي و فني بين دانشگاههاي مختلف و صنعت
-         دعوت از مسئولين مختلف صنعت جهت ايجاد ارتباط موثر با صنعت و تعمق بخشي خدمات قابل ارائه
-         برنامه ريزي و هماهنگي برگزاري سمينار ها و كنفرانس هاي علمي مرتبط با موضوع آزمايشگاه

 
 
 
سرپرست                     اعضا             ماموريت                    اهداف                    مقاطع و رشته ها      دروس         سرفصل فعاليت ها  و توانمندي ها               دستاوردها        برخي مقالات چاپ شده         
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/07
تعداد بازدید:
128
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.