ليست پروژه ها

پروژه هاي پژوهشي و اجرايي در دست اجرا در آزمايشگاه فتوگرامتري رقومي
  1.  " نظارت عالي بر سيستم اطلاعات جغرافيايي صنعت برق بخش انتقال و فوق توزيع"، شركت توانير، 1395
  2. "طراحي و پياده سازي سيستمي جهت كنترل و پايش ديواره هاي گودبرداري و سازه هاي مهار آنها با استفاده از فتوگرامتري برد كوتاه"، صندوق حمايت ازپژوهشگران كشور،.1395  
  3. "طراحي وپياده­سازي سيستم رابطي جهت اتصال آني محيط تبديل فتوگرامتري و پايگاه داده مكاني اوراكل به منظور تبادل آني داده­هاي مكاني محيط تبديل و سيستم بروزرساني داده هاي مكاني شهرداري تهران"،
 
پروژه هاي پژوهشي و اجرايي انجام شده در آزمايشگاه فتوگرامتري رقومي
  1. "بررسي روشهاي آشكارسازي تغييرات از تصاوير ماهواره­اي" ، سازمان فضايي ايران، 1391
  2. " انجام خدمات مشاوره و نظارت عالي برسيستم اطلاعات جغرافيايي صنعت برق بخش انتقال وفوق توزيع"، شركت توانير 1391.
  3. "امكان سنجي، نيازسنجي، طراحي مفهومي و پياده سازي سيستمي جهت تلفيق آني سيستم­هاي فتوگرامتري و GIS به منظور آماده ساي اطلاعات ساختار يافته براي GIS با تأكيد بر شناسايي و رفع خطاهاي هندسي" ، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، 1392.
  4. " استخراج اتوماتيك اطلاعات مكاني ازتصاوير با قدرت تفكيك بالا جهت توليد نقشه هاي 1:2000" سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح"، 1393.
تاریخ به روز رسانی:
1396/02/26
تعداد بازدید:
585
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.