سرپرست
 
 
         نام:يزدان
        نام خانوادگي:عامريان 
        مرتبه علمي:استاديار
         گروه آموزشي:ژئودزي
        پست الكترونيك:                                                                amerian(at-sign)kntu.ac.ir 
        وب سايت شخصي :                                      http://wp.kntu.ac.ir/amerian
 
 
 
سرپرست                     دروس                   همكاران                     خدمات                       داده                    تماس با ما              
تجهيزات                     دستاوردها                 حوزه هاي پژوهشي     
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/04
تعداد بازدید:
166
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.