دروس
  • در مقطع كارشناسي:
مباني فتوگرامتري و عمليات
  • در مقطع كارشناسي ارشد 
  • منطق فازي وشبكه هاي عصبي درفتوگرامتري وسنجش ازدور

سرپرست                    دروس                               خدمات               همكاران                      تجهيزات                     دستآوردها  
داده                 حوزه هاي پژوهشي                    تماس با ما 

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/04
تعداد بازدید:
194
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.