همكاران
سرپرست آزمايشگاه:
                                               دكتر مهدي مختارزاده 
 
كارشناس مسئول آزمايشگاه :
                                               مهندس الناز محمد زنجاني پور (كارشناس ارشد فتوگرامتري)
 
سرپرست                    دروس                               خدمات               همكاران                      تجهيزات                     دستآوردها  
داده                 حوزه هاي پژوهشي                    تماس با ما 
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/04
تعداد بازدید:
213
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.