سرپرست
 
نام:محمد جواد
نام خانوادگي:ولدان زوج 
مرتبه علمي : استاد
گروه آموزشي: فتو گرامتري و سنجش از دور
پست الكترونيك :  
                   valadanzouj(at-sign)kntu.ac.ir
وب سايت شخصي:
                                  http://wp.kntu.ac.ir/valadanzouj
 
 
 
سرپرست                    دروس                   خدمات               همكاران                      تجهيزات                     دستآوردها  
داده                 حوزه هاي پژوهشي                    تماس با ما 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/04
تعداد بازدید:
110
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.