دستاوردها
مقالات ارائه شده:
 •  مهدی اصفهانی, علی محمدزاده ،تلفیق آنالیزهای شی گرا و پیکسل مبنا به منظور شناسایی درختان و ساختمان ها در مناطق شهری از داده های لایدار و نوری ،علوم و فنون نقشه برداری ،شماره 6 ،1395 ،صفحات 27 تا 42 ،
 • فرزانه عابدی, علی محمدزاده, مهدی مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج ،مقایسه و ارزیابی آنالیز شی مبنا و پیکسل مبنای داده لایدار و تصاویر اپتیکال بزرگ مقیاس هوایی در منطقه شهری ،رایانش نرم و فناوری اطلاعات ،شماره 4 ،1394 ،صفحات 118 تا 128 ،
 • فرزانه عابدی, علی محمدزاده, مهدی مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج ،مقایسه و ارزیابی روش های مختلف کلاسه بندی مبتنی بر آنالیز شی مبنا جهت شناسایی عوارض شهری از داده های لایدار و اپتیک ،علوم و فنون نقشه برداری ،شماره 4 ،1393 ، ،
 • ندا منصوری فر, علی محمدزاده, مهدی مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج ،شناسایی ساختمان ها از داده های لایدار و نوری با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در آنالیزهای پیکسل مبنا و شی مبنا ،علوم و فنون نقشه برداری ،شماره 4 ،1393 ،صفحات 189 تا 201 
 • اصغر زار ع, علی محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج ،استخراج و بازسازی سه بعدی عارضه ساختمان با استفاده از داده های اپتیکی و لیدار ،علوم و فنون نقشه برداری ،شماره 4 ،1393 ،صفحات 167 تا 186 ،
 • محسن حسن زاده شاهراجی, علی محمدزاده ،طبقه بندی داده های لیدار موج پیوسته با ترکیب ویژگی های فیزیکی و هندسی در مناطق شهری ،سنجش از دور و gis ایران ،شماره 6 ،1393 ،صفحات 89 تا 102 ، 
 • اصغر زار ع, علی محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج ,کشف ساختمانها با استفاده از تصاویر هوایی و داده های لیدار ,بیستمین همایش و نمایشگاه ملی نقشه و اطلاعات مکانی ژئوماتیک 92 ,1392/02/09 ,
 • نگین کمالی فر, علی محمدزاده, علی حسینی نوه ,بررسی روش ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ژنتیک جهت شناسایی عوارض منطقه شهری با استفاده از تلفیق تصویر نوری و داده لیدار ,اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی ,1394/10/29 ,
 • علی محمدزاده, سیدمحمدحسن سیدتفرشیها ,پالایش داده های آموزشی و پس پردازش طبقه بندی نظارت شده تصاویر اپتیک با استفاده از داده لیدار ,بیست و دومین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک 94 ,1394/02/27 ,
 • علی محمدزاده, مهدی اصفهانی ,استخراج مدل رقومی زمینی با استفاده از فیلتر کردن تصویر لیدار به کمک تصویر نوری قائم، انتخاب داده های آموزشی نیمه خودکار و عملگر مورفولوژی ,اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی ,1394/10/29 ,
طرح های پژوهشی :
 • طراحی و اجرای سامانه مدیریت بحران ناشی از وقوع زلزله و امدادرسانی با تکیه بر تصاویر پهپاد ,علی محمدزاده ,1397 ,
 • طراحی و تجهییز آزمایشگاه ها و ایستگاه های سنجش از دور ,محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعی, محمودرضا صاحبی, مهدی مختارزاده, بهزاد وثوقی, محمد کریمی, مجید همراه, حمید عبادی, - منصوریان, عباس علیمحمدی سراب, علی محمدزاده ,1386 , 
 • ایجادکتابخانه طیفی ملی(در محدوده نور مرئی و مادون قرمز نزدیک) ,محمدجواد ولدان زوج, حمید عبادی, محمد کریمی, محمودرضا صاحبی, مهدی مختارزاده, علی محمدزاده, محمد طالعی, علی منصوریان ,1391
 • ,
 • انتخاب و اجرای سایت کالیبراسیون میدانی سنجده های هوایی و ماهواره ای در محدوده نور مرئی مادون قرمز نزدیک و مایکرو ویو فاز اول در سطح ملی ,محمدجواد ولدان زوج, حمید عبادی, محمد کریمی, علی منصوریان, محمودرضا صاحبی, مهدی مختارزاده, علی محمدزاده, محمد طالعی ,1390 ,
 • طراحی و ساخت لیزر اسکن هوایی توپوگرافی ملی با قابلیت نصب بر روی هواپیما و بالگرد (فاز اول طرح نیاز سنجی، امکان سنجی و طراحی مفهومی ,علی محمدزاده, مهدی مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبی, محمد طالعی, حمید عبادی, محمد کریمی, علی منصوریان ,1391 ,
 • امکان سنجی و مطالعات مقدماتی ایجاد کتابخانه طیفی ملی- دفاعی (مرحله اول ایجاد کتابخانه طیفی ملی- دفاعی) ,محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبی, محمد طالعی, حمید عبادی, محمد کریمی, علی منصوریان, مهدی مختارزاده, علی محمدزاده ,1391 ,
 • شناسایی و بررسی ظرفیت سازمان های بین المللی و تدوین قوانین و استانداردهای لازم در حوزه سنجش از دور و پدآفند غیر عامل ,علی محمدزاده ,1391 ,
 • تدوین استانداردهاو دستورالعمل های ملی سنجش از دور ,مهدی مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, حمید عبادی, محمد کریمی, علی منصوریان, محمودرضا صاحبی, علی محمدزاده, محمد طالعی ,1391 ,
 • پیاده سازی یک سیستم پهپاد مبنا جهت پایش خطوط انتقال هوایی برق فشار قوی ,علی محمدزاده ,1397 ,
 • ارائه خدمات پژوهشی در زمینه ایجاد و بهره برداری از کتابخانه طیفی دفاعی ملی ,محمدجواد ولدان زوج, حمید عبادی, محمد طالعی, محمد کریمی, مهدی مختارزاده, محمودرضا صاحبی, علی محمدزاده, یاسر مقصودی مهرانی ,1395 ,
 • راه اندازی، اخذ و پردازش اولیه سیستم لیزر اسکنر هوایی pegasus تولید استانداردهای لازم در این حوزه با انجام یک پروژه پایلوت ,علی محمدزاده ,1395 ,
 • طراحی و پیاده سازیسیستم شناسایی تغییرات هندسی (تخریب) ناشی از زمین لرزه بر روی سازه ها جهت تسریع در مدیریت بحران ناشی از زلزله با استفاده از تصاویر هوایی و ماهواره ای ,حمید عبادی, فرشید فرنوداحمدی, محمد کریمی, محمد طالعی, مهدی مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, علی محمدزاده ,1394 ,
 • راه اندازی آزمایشگاه سنجش از دور محیطی (دفاعی-ملی) سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ,محمدجواد ولدان زوج, حمید عبادی, محمد طالعی, محمد کریمی, مهدی مختارزاده, محمودرضا صاحبی, علی محمدزاده ,1394 ,
 • پایش خطوط انتقال برق فشار قوی به منظور شناسایی مناطق ریسک با استفاده از فنآوری لیزر اسکنر هوایی ,علی محمدزاده ,1394 ,
 • بازسازی مدل سه بعدی دقیق سقف ساختمان های شهری با استفاده از پویشگرهای لیزری هوایی و تصاویر نوری ,علی محمدزاده ,1394 ,
 • محاسبه تاثیر پارامترهای محیطی بر دقت کشف آتش ها از ماهواره مادیس ,علی محمدزاده ,1393 ,
 • مدل سازی تخریب ساختمان های شهری پس از وقوع زلزله با استفاده از روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی ,علی محمدزاده ,1392 ,
 پایان نامه های تحصیلات تکمیلی:

 •        بررسی روشهای مختلف بازسازی سقف ساختمانها از داده های لایدار ,علی محمدزاده ,عباس ,صالحی تنگ ریزی
 •        ,1393/10/28 ,بررسی و ارزیابی عملکرد الگوریتم جنگلهای تصادفی در شناسایی عارضه راه از داده های لایدار و تصاویر نوری ,علی حسینی نوه , علی محمدزاده, پرویز ضیاییان, محمودرضا صاحبی ,نگین ,کمالی فر ,1394/11/13 ,

 

 •   بازسازی مدل سه بعدی ساختمان با استفاده از داده های لایدار و تصاویر نوری به وسیله خوشه بندی چند مقیاسه و برازش خط و صفحه ,علی محمدزاده, محمودرضا صاحبی, سعید صادقیان ,عباس ,صالحی تنگ ریزی ,1394/11/12 ,
 • مطالعه تلفیق داده های سنجش از دوری (لایدار، اپتیک و رادار با روزنه مجازی) در شناسایی عوارض شهری ,علی محمدزاده ,مهسا ,فراهانی ,1395/06/15 ,
 • طبقه بندی و شناسایی عوارض شهری مبتنی بر تلفیق ویژگیهای هندسی و مکانی- طیفی از داده های لایدار و فراطیفی ,علی محمدزاده, سعید صادقیان, محمدجواد ولدان زوج ,سیدعلی ,احمدی ,1396/06/27 ,
 • بررسی روشهای نوین استخراج پارامترهای درخت از داده های لایدار و اپتیک ,علی محمدزاده ,هنگامه السادات ,ابوالحسنی ,1396/06/15 ,
 • توسعه یک الگوریتم طبقه بندی داده های لیدار موج پیوسته در مناطق شهری ,علی محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج ,محسن ,حسن زاده شاهراجی ,1390/11/24 ,
 • مقایسه و ارزیابی الگوریتم های متداول شناسایی و استخراج عارضه ساختمان از داده های لیدار ,علی محمدزاده, محمودرضا صاحبی, حمید عبادی ,یاسر ,انصاری ,1390/11/18 ,
 • بهبود طبقه بندی داده های لیدار با استفاده از تحلیلهای هندسی و منطق فازی ,علی محمدزاده, حمید عبادی, مهدی مختارزاده ,امید ,بشارت ,1390/11/29 ,
 • بررسی روش های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک استخراج ساختمان و بازسازی سه بعدی آن با تاکید بر تلفیق داده های لیدار و تصاویر ماهواره ای ,علی محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج ,اصغر ,زار ع ,1391/10/29 ,
 • تعیین توصیفگرهای بهینه جهت استخراج اتوماتیک راهها در مناطق شهری با استفاده از داده های لیدار و تصاویر نوری ,محمدجواد ولدان زوج, مهدی مختارزاده, سعید صادقیان, هادی باباپور, محمودرضا صاحبی, علی محمدزاده ,اصغر ,میلان لک ,1395/12/23 ,
 • استخراج و بازسازی سه بعدی عارضه ساختمان با تلفیق داده های اپتیکی و لیدار ,علی محمدزاده, حمید عبادی, سعید صادقیان, محمدجواد ولدان زوج ,اصغر ,زار ع ,1392/06/30 ,
 • آنالیز شی گرای داده های لیدار و تصاویر ماهواره ای بزرگ مقیاس جهت شناسایی نیمه اتوماتیک عارضه ساختمان ,علی محمدزاده, مهدی مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, جلال امینی, حمید عبادی ,فرزانه ,عابدی ,1392/11/14 ,
 • شناسایی عارضه ساختمان از داده های لیدار و اپتیک با استفاده از توابع مورفولوژی و ویژگی های شی- مبنا ,علی محمدزاده, مهدی مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, سعید صادقیان, محمودرضا صاحبی ,ندا ,منصوری فر ,1392/11/29,
 • شناسایی اتوماتیک عارضه راه در مناطق شهری با استفاده از داده های لیدار و تصاویر چند طیفی مبتنی بر روشهای شی گرا ,حمید عبادی, علی محمدزاده ,سیدعبداله ,کیانژادتجنکی ,
 • بررسی روشهای موجود تلفیق داده های سنجش از دور (اپتیکی، لیدار و رادار) ,علی محمدزاده ,سماء ,حقیقی ازگمی ,1392/10/30 ,
 • بررسی روشهای مختلف شناسایی و استخراج عارضه راه با استفاده از داده های لیدار ,علی محمدزاده ,بهمن ,سوسونی ریک ,1392/10/30 ,
 • استخراج نیمه اتوماتیک داده های آموزشی جهت شناسایی تغییرات مناطق شهری از تصاویر اپتیک و لیدار ,علی محمدزاده, مهدی مختارزاده, سعید صادقیان ,سیدمحمدحسن ,سیدتفرشیها ,1393/11/25 ,
 • بررسی روشهای مختلف طبقه بندی داده های لیدار و اپتیک به منظور استخراج عوارض ,علی محمدزاده ,مهدی ,اصفهانی ,1393/10/28 ,
 • بررسی روشهای مختلف استخراج راه از داده های لیدار ,علی محمدزاده ,نگین ,کمالی فر ,1393/10/28 ,
 • طبقه بندی داده های لیدار و نوری به منظور استخراج درخت و ساختمان های شهری ,علی محمدزاده, حسین عارفی, مهدی مختارزاده ,مهدی ,اصفهانی ,1395/06/28 ,
 • تولید نیمه خودکار نقشه تخریب ساختمانها پس از وقوع زلزله مبتنی بر روشهای هوشمند تصمیم گیری از تلفیق داده های نوری و لیدار ,علی محمدزاده, محمد شریفی کیا, سعید صادقیان, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبی ,میلاد ,جانعلی پور ,1396/06/05 ,
 • تلفیق تصاویر با حد تفکیک مکانی بالا و داده های لیدار جهت به روز رسانی نقشه های بزرگ مقیاس با تاکید بر عارضه ساختمان ,حمید عبادی, عباس کیانی, برات مجردی, علی محمدزاده ,الهه ,تمیمی ,1396/06/27 ,
 • قطعه بندی معنایی ابرنقاط پویشگرهای لیزری اخذ شده از سایتهای صنعتی توسط روشهای مبتنی بر گراف ,علی محمدزاده ,فرشاد ,گل پرور ,
 • تصحیح هندسی خودکار تصاویر با حد تفکیک مکانی بالا از طریق تناظریابی با داده های پویشگر لیزری هوائی ,مهدی مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, محمد سعادت سرشت, حمید عبادی, علی محمدزاده, سعید صادقیان ,علیرضا ,صفدری نژاد ,1395/06/16 ,
 • قطعه بندی معنایی ابرنقاط پویشگرهای لیزری اخذ شده از سایتهای صنعتی توسط روشهای مبتنی بر گراف ,علی محمدزاده ,فرشاد ,گل پرور ,
 
 
سرپرست                   دروس                    همکاران                      خدمات                          داده                        تماس با ما                     تجهیزات                    دستاوردها                    حوزه های پژوهشی
تاریخ به روز رسانی:
1399/06/29
تعداد بازدید:
242
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.