سرپرست
    نام : هومن
    نام خانوادگي: لطيفي
     مرتبه علمي : استاديار
     گروه آموزشي: فتو گرامتري وسنجش از دور
     پست الكترونيك : 
               hooman.latifi(at-sign)kntu.ac.ir  
     وب سايت شخصي :
           https://wp.kntu.ac.ir/hooman.latifi    
 
 
 
سرپرست                   دروس                 همكاران                               خدمات                     داده        تماس با ما             
تجهيزات                   دستاوردها             حوزه هاي پژوهشي             
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/04
تعداد بازدید:
117
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.