خدمات

  •          تهيه نقشه هاي گوناگون با استفاده از ابزارها و دانسته هاي فوق
  •          تهيه و آناليز آمار و اطلاعات از پوشش گياهي سطح زمين با اشتفاده از داده هاي چندزماني نوري
  •          پردازش ابر نقاط فتوگرامتريك و تهيه مدل رقومي زمين و سطح با داده هاي پهپاد در پيوند با پوشش گياهي

 

سرپرست                   دروس                 همكاران                               خدمات                     داده       
تجهيزات                   دستاوردها             حوزه هاي پژوهشي                   تماس با ما 
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/17
تعداد بازدید:
93
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.