همكاران

 سرپرست آزمایشگاه:

                            -دکتر محمود رضا صاحبی
مسئول آزمایشگاه:
                            - مهندس روح الله گودرزی(کارشناس ارشد سنجش از دور) 
همکاران:
                     -دکتر محمد جواد ولدان زوج(دکترای فتوگرامتری و سنجش از دور،عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)

                    - دکتر مهدی مختارزاده(دکترای فتوگرامتری و سنجش از دور،عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)

                    - دکتر علی محمدزاده(دکترای فتوگرامتری و سنجش از دور،عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)

                    -  دکتر یاسر مقصودی(دکترای فتوگرامتری و سنجش از دور،عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)

 
سرپرست                   دروس                 همکاران                               خدمات                     داده            تماس با ما                  تجهیزات                   دستاوردها             حوزه های پژوهشی       
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/22
تعداد بازدید:
239
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.