خدمات

  • كاليبراسيون تجهيزات
  • تهيه نقشه كاربري و پوششي
  • تهيه نقشه تغييرات عوارض سطج زمين
  • توليد كتابخانه طيفي
  • طيف سنجي عوارض مختلف (آزمايشگاهي و ميداني)
 
 
سرپرست                   دروس                 همكاران                               خدمات                     داده                     
تجهيزات                   دستاوردها             حوزه هاي پژوهشي                   تماس با ما

 


 

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/17
تعداد بازدید:
120
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.