دستاوردها

 
 
1-     ارايه چندين كارگاه مشترك علمي با دانشگاه هاي كشور آلمان مانند:

 Heidelberg University  و  Karlsruhe Institute of Technology

  

براي نمونه: 

http://k1z.blog.uni-heidelberg.de/2018/09/28/visit-by-prof-mohammad-reza-malek-and-students-from-kn-toosi-university-of-technology-teheran/

2-    همكاري مشترك تحقيقاتي با دانشگاه ParisTech در حوزه هوش تجمعي و محيطهاي اطلاعات مكاني مردم­ گستر با حمايت مالي وزارت علوم

3-    شركت موثر در همايشهاي بين­ المللي مانند سري همايش هاي LBS در كشورهاي سويس و اتريش

4-     پروژه دردست اجرا : " طراحي و ساخت سامانه موقعيت ياب براي استفاده افراد با چالش­ هاي ديداري در فضاهاي داخلي قابل استفاده در حالت با و بدون نقشه­ هاي از پيش­ داشته"


  5-    چاپ نتايج فعاليتهاي پژوهشي در قالب مقالات علمي در نشريات معتبر و نمايه شده ISI، براي نمونه بعضي از مقالات چاپ شده از سال 1396 به بعد:

 - مصطفي عزيز­خاني و محمد رضا ملك و فرزين ناصري و  محمد شنكايي:"محيط هاي اطلاعات مكاني مردم گستر در حوزه مديريت حوادث و بحران"،  نشريه مهندسي نقشه­ برداري و اطلاعات مكاني 8 (2)، صفحه 63- 72 ، خرداد 1396.

 - سيد­وحيد رضوي و محمد رضا ملك :" تهيه‌ي نقشه‌ي حساسيت سيلاب با استفاده از تركيب مدل باور شهودي و تحليل سلسله مراتبي) مطالعه موردي: شهرستان جهرم) نشريه مهندسي نقشه­ برداري و اطلاعات مكاني 8 (3)، صفحه 1- 15 ، مرداد 1396.

 - زينب فضلي، محمودرضا دلاور و محمد رضا ملك:"استانداردسازي و بهبود فرايند جمع‌آوري و به‌هنگام‌سازي داده‌هاي مميزي املاك شهري، با استفاده از سامانة اطلاعات مكاني همراه بافت‌آگاه و برمبناي استانداردهاي مكاني ISO"، نشريه سنجش از دور و GIS، شماره 1، سال نهم، صفحه 75-92، بهار96.

 - Davtalab M. and Malek M.R.:”A spatially aware policy conflict resolution for information services”, Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, Volume 10 Issue 1, pp. 71-81, DOI: 10.3233/AIS-170472, 2018.

            - سيد­وحيد رضوي ، محمد رضا ملك:" واقعيت افزوده و كاربردهاي آن در اطلاعات مكاني و محيط‌هاي پشتيباني‌كننده نشريه مهندسي نقشه­ برداري و اطلاعات مكاني 8 (4)، صفحه 1- 10 ، آبان 1396.

 - ابوذر رمضاني و محمد رضا ملك:" يك سيستم حامي تصميم­ گيري فرودگاهي براي تخصيص لحظه­ اي خودروهاي سرويس­ رسان"،   نشريه مهندسي فناوري اطلاعات مكاني ، 5(3)، صفحه 41-51، پاييز 1396.

 - سيد­وحيد رضوي ، محمد رضا ملك:" طراحي و پياده سازي يك سيستم بافت آگاه واقعيت افزوده"، فصلنامه علمي - پژوهشي اطلاعات  جغرافيايي (سپهر)، دوره 26، شماره 104، صفحه 77- 90،  زمستان 1396.

 - محسن احمدخاني، محمد رضا ملك:" بهبود دقت تعيين موقعيت در شبكه بي سيم مبتني بركشف الگو در محيط مسقف"، فصلنامه علمي - پژوهشي اطلاعات جغرافيايي (سپهر)، دوره 26، شماره 101، صفحه 109- 117، بهار 1396.

 - زهرا پاشايي ، محمد رضا ملك:"بررسي كيفيت داده ­هاي مكاني داوطلبانه از منظر شاخص، با تاكيد بر شاخص برازندگي استفادهنشريه مهندسي نقشه­ برداري و اطلاعات مكاني 9 (1)، صفحه 1- 10 ، بهمن 1396.

 - زهرا پاشايي ، محمد رضا ملك:" بررسي كيفيت داده هاي مكاني مردم گستر در مديرت حوادث از منظر برازندگي استفاده، مطالعه موردي: مسيريابينشريه علمي پژوهشي علوم و فنون نقشه­ برداري ، 8 (1)، صفحه 117-132 ، پاييز 1397.

 - اكبر مرادي و محمدرضا ملك:" طراحي و پياده سازي يك سيستم اطلاعات مكاني همراه بافت آگاه براي گردشگران- مطالعه موردي شهرمراغه" فصلنامه علمي - پژوهشي اطلاعات جغرافيايي (سپهر)، دوره 27 ، شماره 106، صفحه 71- 85، تابستان 1397.

 - مصطفي عزيز­خاني و محمد رضا ملك :" طراحي و پياده‌سازي سيستم مكان‌مبنا براي تبليغات هدفمند "،"، نشريه مهندسي نقشه­ برداري و اطلاعات مكاني 9 (2)، صفحه 11- 16 ، خرداد 1397.

 - حسين امين زاده و محمد رضا ملك :" نقاط جذاب : كاربردها و چالش­ها"، نشريه مهندسي نقشه­ برداري و اطلاعات مكاني 9 (3)، صفحه 1- 10 ، شهريور 1397.

 - محسن مهرابي­ نژاد و محمدرضا ملك:" طراحي و پياده سازي يك سيستم تشخيص محيط براي موقعيت يابي بدون مرز"، فصلنامه علمي - پژوهشي اطلاعات جغرافيايي (سپهر)، دوره 27 ، شماره 108، صفحه 23- 34، زمستان 1397.

 -           Ramezani A. and Malek M.R and Shaani, H. and Hosnavi, R..:”Developing a Spatial Methodology to Reduce the Vulnerability of Critical Infrastructures against Intelligent Air based Threats”, International journal of critical infrastructure protection”, Volume 23, pp. 126-138, 2018.

 -  Hosseinpour M., Malek M.R., Claramunt C.:“ Socio-Spatial Influence Maximization in Location-Based Social Networks“, Future Generation Computing Systems, Volume 101, pp. 304-314, 2019.

 - سپهر هنرپرور و محمدرضا ملك:" استفاده از اطلاعات مكاني مردم گستر در به روزرساني اطلاعات خشك سالي منابع آبي"، فصلنامه علمي - پژوهشي اطلاعات جغرافيايي (سپهر)، دوره 28 ، شماره 109، صفحه 123- 135، بهار 1398.

 - Eivazi H. and Malek M.R.:“ Flood Management in Aqala through an Agent-Based Solution and Crowdsourcing Services in an Enterprise Geospatial Information System“, ISPRS Int. J. Geo-Inf.;

 
 
 

سرپرست                    دروس                               خدمات               همكاران                      تجهيزات                     دستآوردها  
داده                 حوزه هاي پژوهشي                    تماس با ما 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/02
تعداد بازدید:
94
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.