حوزه هاي پژوهشي

  •             كاداستر، ثبت زمين، مديريت شهري، و برنامه ريزي كاربري اراضي
  •             حل مسائل مكانيابي و تخصيص (تعيين مكانهاي بهينه براي كاربريهاي زمين مختلف، امكانات ، مراكز خدماتي و غيره، و تخصيص بهينه منابع و مراكز خدماتي به مشتريان  و مصرف كنندگان خدمات)
  •             توسعه سيستم هاي اطلاعاتي مكاني كاربردي و سيستم هاي حامي تصميم براي كاربردهاي مختلف همچون ترافيك، كاربري اراضي، توسعه شهري، مديريت بهداشت و بيماريها، محيط زيست و منابع طبيعي،                  جرائم و امنيت، و غيره
  •             توليد استانداردهاي داده هاي مكاني در سطح سازماني
  •             توسعه سيستم هاي اطلاعاتي مكاني كاربردي براي پيشبيني و هشدار، برنامه ريزي، پاسخ و مديريت بحران هاي طبيعي
  •             تدوين روشهاي مبتني بر هوش محاسباتي (شامل فناوري عامل، تئوري فازي و شبكه عصبي)، بهينه سازي و داده كاوي براي حل مشكلات مكاني - زماني
  •              زيرساخت داده هاي مكاني و مسائل مربوط به ارتقاي همكاري هاي بين سازماني 
 
 
سرپرست                     دروس                           همكاران                     خدمات                           داده               
 دستاوردها                     حوزه هاي پژوهشي             تماس با ما              تجهيزات 
  

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/02
تعداد بازدید:
78
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.