حوزه هاي پژوهشي

-         سنجش و پايش پويايي پوشش گياهي با ابزار سنجش از دور نوري

-         آناليز ابر نقاط فتوگرامتري در بررسي و كمي سازي ساختار پوشش گياهي

-         تهيه نقشه هاي كاربري و پوشش زمين و استفاده از آنها در مطالعات مربوط به خشكسالي

-         آناليز سري هاي زماني داده هاي سنجش از دور نوري

-         بهينه سازي محاسباتي آناليز داده هاي بزرگ نوري

-         طبقه بندي داده هاي چندطيفي و ابرطيفي در تهيه نقشه تيپ و گونه هاي گياهي

-         مطالعات داده هاي سنجش از دور نوري در برآورد و پايش تنوع زيستي گياهي

-         كاربرد سري زماني داده هاي نوري در مطالعات كشاورزي دقيق

 
 
سرپرست                   دروس                 همكاران                               خدمات                     داده       
تجهيزات                   دستاوردها             حوزه هاي پژوهشي                   تماس با ما 


تاریخ به روز رسانی:
1398/09/17
تعداد بازدید:
82
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.