حوزه هاي پژوهشي

-         طبقه­ بندي تصاوير راداري

-         براورد تغييرات ارتفاعي سطح زمين به منظور كشف فرونشست

-         تعيين ميزان رطوبت و زبري خاك سطح زمين

-         بررسي ساختار و خصوصيات بايو فيزيكي جنگل ها (مانند زيست توده)

-         تلفيق تصاوير SAR و اپتيك

-         تشخيص لكه­ هاي نفتي بر روي درياها

-         توموگرافي راداري

-         آناليز داده­ هاي پلاريمتري

-         رادار آلتيمتري جهت برآورد ميزان آب­ هاي سطحي

-         طبقه­ بندي و برآورد ميزان زيست توده در مناطق كشاورزي

-         تشخيص تغييرات با تصاوير SAR

-         طراحي فيلترهاي كاهش اسپكل

 
سرپرست                   دروس                 همكاران                               خدمات                     داده        تماس با ما             
تجهيزات                   دستاوردها             حوزه هاي پژوهشي       
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/04
تعداد بازدید:
110
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.