حوزه هاي پژوهشي

 •        تشخيص تغييرات (تغييرات سواحل، زمين­هاي كشاورزي، پوشش گياهي، تخريب و ...)
 •        تركيب تصاوير و كاهش حجم آن­ها
 •         اتوماسيون صنعتي
 •         حمل­ ونقل (سرعت­ سنجي خودرو، پلاك­ خواني اتوماتيك، كنترل اتوماتيك ترافيك و ...)
 •         تشخيص موانع با استفاده از تصاوير
 •         تشخيص چهره
 •         تشخيص اثر انگشت
 •       حوزه پزشكي(شناسايي بافت­هاي سرطاني، شناسايي محل دقيق تومورهاي مغزي، افزايش كيفيت تصاوير MRI و  ...)
 •         كشاورزي و جنگلداري
 •         مديريت و شناسايي پوشش­ هاي گياهي
 •         زمين­ شناسي و دگرساني گرمايي
 •       تحليل سري زماني فرونشست دشت­ها و مناطق شهري، آشكارسازي ابعاد نشست و مدلسازي آن براي آينده
 •         تعيين مركز وقوع زلزله، بزرگي و جابجايي­ هاي ناشي از آن
 •       تحليل سري زماني گسل­ها و شناسايي الگوي رفتاري آن­ها
 •        مطالعه و آشكارسازي فروچاله­ ها و پيش­بيني مكان­ هاي بروز آن
 •         توليد مدل رقومي ارتفاعي زمين (DEM)
 •        پايش تغيير شكل­ سازه ­هاي بزرگ از جمله پل­ها،  سدها و نيروگاه­ هاي حرارتي و اتمي
 •         بررسي تغييرات سطح زمين پس از حفر تونل­ هاي زيرزميني
 •         پايش تغييرات سواحل
 •         مكانيابي مناطق مناسب براي احداث هر نوع سازه يا خطوط حمل و نقلي
 •         برآورد سطح واقعي يخچال­ هاي قطبي
 •         پايش حركت يخ­هاي قطبي
 

سرپرست                   دروس                 همكاران                               خدمات                     داده        تماس با ما             
تجهيزات                   دستاوردها             حوزه هاي پژوهشي            


تاریخ به روز رسانی:
1398/10/04
تعداد بازدید:
122
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.