دروس

-       تحليل و تصميم گيري چند معياره مكاني

-         سامانه هاي حامي تصميم گيري مكاني

-         اطلاعات مكاني مردم گستر و شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا

-         مدلسازي رقومي زمين

-         سامانه اطلاعات مكاني پيشرفته

 
 
سرپرست                     دروس                       همكاران                     خدمات                        داده                     تماس با ما 
تجهيزات                     دستاوردها                  حوزه هاي پژوهشي 
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/03
تعداد بازدید:
111
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.