حوزه هاي پژوهشي

-         طراحي و اجراي مدل هاي تحليل چندمعياره/چند هدفه مكاني

-         مدلسازي سه بعدي شهر و طراحي و اجراي مدل هاي تحليل مكاني سه بعدي

-         شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا و تحليل و كاربرد آن ها در حوزه تصميم سازي

-          كاربرد يادگيري عميق در حل مسائل مكاني، مبتني بر استفاده از داده هاي حجيم مكان مبنا

 
سرپرست                     دروس                       همكاران                     خدمات                        داده                     تماس با ما 
تجهيزات                     دستاوردها                  حوزه هاي پژوهشي 
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/03
تعداد بازدید:
105
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.