همكاران
سرپرست آزمایشگاه:
                                  دکتر محمد طالعی
همکاران:
        دانشجویان دکتری:
                                  -قاسم جوادی
                                  -سمیه ابوالحسنی
                                  -رضا محمدی
                                 -زهرا بهاری
                                 - صدیقه میمندی
       دانشجویان کارشناسی ارشد:
                                 - علی گلی پور 
                                 -احسان صدوقی
                                 -نیلوفر داوودی
                                 -مجید مختاری
                                 -محمد علی حاتمی
                                 -پویا مجتبایی
        دانش آموختگان دکتری :
                                  -دکتر مرسل  قوامی
                                  -دکتر علی شیرزادی
                                  -دکتر گیتی خوش آموز
       دانش آموختگان کارشناسی ارشد:
                                   -معین مولوی
                                   -الهام طاهری امیری
                                   -سعید امام قلیان 
                                   -دکتر مجتبی شهابی
                                   -سارا کرمی 
 
 
 
 سرپرست                     دروس                       همکاران                     خدمات                        داده                     تماس با ما                تجهیزات                     دستاوردها                  حوزه های پژوهشی
تاریخ به روز رسانی:
1399/06/29
تعداد بازدید:
171
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.