اعضاء

شامل دو بخش دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و محققین و پژوهشگران سایر مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور می باشند.


 

فارغ التحصیلان دکتری تخصصی ژئودزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ژئودزی 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال فارغ التحصیلی

استاد راهنما

1

 رضا عرب صاحبی

1398

 دکتر بهزاد وثوقی

2

مریم یزدان پرست

1396

 دکتر بهزاد وثوقی

3

 میر رضا غفاری زرین

1395

 دکتر بهزاد وثوقی

4

 حمید مهرابی

1395

 دکتر بهزاد وثوقی

5

معصومه آمیغ پی

1392

 دکتر بهزاد وثوقی

6

یزدان عامریان

1391

 دکتر بهزاد وثوقی

 دکتر مسعود مشهدی حسنعلی

7

اصغر راست بود

1390

 دکتر بهزاد وثوقی

8

حمیدرضا نانکلی

1387

 دکتر بهزاد وثوقی

 دکتر فرهاد ثبوتی

 

پژوهشگران فعال دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر در آزمایشگاه ژئودزی و ژئودینامیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

1

آرش دشتبازی

دانشجوی دکتری تخصصی ژئودزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و  پژوهشگر فعال آزمایشگاه ژئودزی و ژئودینامیک دانشکده نقشه برداری

2

مرتضی قربان نیا

دانشجوی دکتری تخصصی ژئودزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و  پژوهشگر فعال آزمایشگاه ژئودزی و ژئودینامیک دانشکده نقشه برداری

3

فروزان قاصر

دانشجوی دکتری تخصصی ژئودزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و  پژوهشگر فعال آزمایشگاه ژئودزی و ژئودینامیک دانشکده نقشه برداری

  

دانشجویان آزمایشگاه ژئودزی و ژئودینامیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

1

پریسا خرازی

دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ژئودزی

2

بهروز صفری

دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ژئودزی

3

پریسا صالحی

دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ژئودزی

4

حامد کیا

دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ژئودزی

5

پریسا آگار

دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ژئودزی

 
 
 
 
 
 
 
سرپرست                     اعضا             ماموریت                    اهداف                    مقاطع و رشته ها      دروس         سرفصل فعالیت ها  و توانمندی ها               دستاوردها        برخی مقالات چاپ شده         
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/21
تعداد بازدید:
165
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.