سر فصل فعاليت ها و توانمندي هاي پژوهشي تحقيقاتي

-         مدل سازی عددی ژئودینامیک

-         آنالیز ذاتی تغییر شکل و آنالیز های تنسوری تغییر شکل

-         آنالیز و مدل سازی جزر و مد و پدیده هایی که بر سطح و صفحات تکتونیک تاثیر می گذارد

-         مطالعات چارچوب  زمینی جهانی با هدف تعریف چارچوب  زمینی ملی و محلی ایران

-         تفسیر و تحلیل داده های شبکه های مبنایی کشور

-         مدل سازی پدیده فرورانش

-         بررسی تغییرات هندسی هم لزه و پس لرزه

-         مدل سازی گسل ها

-         طراحی شبکه های کنترل جهت پایش گسل ها

-         مطالعات GPS تکنونیک

-         استفاده از تکنیک های نوین نقشه برداری در بررسی پدیده های زمین مانند InSAR و ..

-         استفاده از تکنیک المان محدود و المان تفاضلی در مدل سازی عددی

-         مطالعات ژئودزی و ژئودینامیکی آتشفشانها و زمان آن

-         مطالعات لایه های مختلف زمین و مدل سازی آنها

-         مطالعه زلزله های تاریخی

-         تحلیل داده های لرزه ای و گسلش ها

-         مطالعه تغییرات جرم و خزش ها

-         مطالعات زلزله و زلزله شناسی

-         مطالعه و مدل سازی دوره های بازگشت زلزله

-         تحلیل و مطالعه سری های زمانی مشاهدات ژئودتیکی و ژئوفیزیکی

-         آنالیز نویز در سری های زمانی

-         پردازش سیگنال های ژئوفیزیکی

-         استفاده از هوش مصنوعی در مدل سازی پیش بینی پدیده های تکرار پذیر ماند زلزله و آتشفشان و .....

-         مدل سازی تغییرات سطحی و زیر سطحی پهنه های مختلف تکتونیک

-         تعیین آنالیز تنسوری کرنش و تنش لرزه ای و ژئودتیک

-         محاسبه ممان لرزه ای

-         تعیین نرخ فرونشست با استفاده از ترکیب مشاهدات GPS و تداخل سنجی راداری

-          پایش رفتارسنجی سازه های بزرگ با استفاده از تکنیک های پیشرفته ژئودزی

-          تست و کالیبراسیون تجهیزات مشاهدات زمینی ژئودزی، نظیر: زاویه یابها، طولیابها و ترازیابها

-          مدل های ریاضی تصحیحات فیزیکی و تصحیحات انتقال مشاهدات زمینی ژئودزی و روشهای بهبود دقت در این مدل ها

-           روشها و برنامه های نرم افزاری سرشکنی  مشاهدات در شبکه های ژئودزی کلاسیک و شبکه های میکروژئودزی.

-           پایش تغییرشکل در شبکه های میکروژئودزی و تعیین میدان های برداری جابجایی دقیق در این نوع از شبکه ها.

 
 
 
 
 
سرپرست                     اعضا             ماموریت                    اهداف                    مقاطع و رشته ها      دروس         سرفصل فعالیت ها  و توانمندی ها               دستاوردها        برخی مقالات چاپ شده         

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/07/21
تعداد بازدید:
140
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.