برخي از دستاوردها و تحقيقات انجام شده

-      آنالیز تغییر شکل زمین بر پایة مشاهدات GPS  و تکنیک InSAR

-          آنالیز تغییر شکل زمین و کرنش حاصل از تراکم انرژی تکتونیکی در پوستة زمین به عنوان یک پیشنشانگر زلزله

-          توسعه نرم افزار تعاملی مدل سازی عددی ژئودینامیک

-          مدل سازی فرورانش مکران 

 
 
 
 
 
سرپرست                     اعضا             ماموریت                    اهداف                    مقاطع و رشته ها      دروس         سرفصل فعالیت ها  و توانمندی ها               دستاوردها        برخی مقالات چاپ شده         
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/21
تعداد بازدید:
140
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.