برخي مقالات چاپ شده در ژورنال هاي معتبر علمي


برخی مقالات چاپ شده در ژورنالهای معتبرعلمی

Source

Authors

 

Document title

no

2019

Journal of the Earth and Space Physics

44(4), pp. 99-114

Ghaffari Razin, M.R.Voosoghi, B.

Application of wavelet neural networks for improving of ionospheric tomography reconstruction over Iran

1

 

2019

Journal of Surveying Engineering

145(4),04019011

Mehrabi, H.Voosoghi, B.Motagh, M.Hanssen, R.F.

Three-dimensional displacement fields from insar through tikhonov regularization and least-squares variance component estimation

2

2019

Advances in Space Research

Haji-Aghajany, S.Voosoghi, B.Amerian, Y.

Estimating the slip rate on the north Tabriz fault (Iran) from InSAR measurements with tropospheric correction using 3D ray tracing technique

3

2019

Geomatics, Natural Hazards and Risk

10(1), pp. 797-819

Yazdanparast, M.Voosoghi, B.Mossaiby, F.

The Method of Fundamental Solutions for Solving the Inverse Problem of Magma Source Characterization

4

2018

Marine Geodesy

41(4), pp. 331-352

Arabsahebi, R.Voosoghi, B.Tourian, M.J.

The Inflection-Point Retracking Algorithm: Improved Jason-2 Sea Surface Heights in the Strait of Hormuz

5

2018

Computational and Applied Mathematics

37(2), pp. 978-995

Mehrabi, H.Voosoghi, B.

On estimating the curvature attributes and strain invariants of deformed surface through radial basis functions

6

2018

Advances in Space Research

61(9), pp. 2406-2417

Arabsahebi, R.Voosoghi, B.Tourian, M.J.

An estimation of tropospheric corrections using GPS and synoptic data: Improving Urmia Lake water level time series from Jason-2 and SARAL/AltiKa satellite altimetry

7

2017

Geomatics, Natural Hazards and Risk

8(2), pp. 1258-1275

Yazdanparast, M.Voosoghi, B.Mossaiby, F.

Determination of Cerro Blanco volcano deformation field using method of fundamental solutions

8

2017

Geomatics, Natural Hazards and Risk

8(2), pp. 918-932

Aghajany, S.H.Voosoghi, B.Yazdian, A.

Estimation of north Tabriz fault parameters using neural networks and 3D tropospherically corrected surface displacement field

9

2017

GPS Solutions

21(3), pp. 1301-1314

Ghaffari Razin, M.-R.Voosoghi, B.

Ionosphere tomography using wavelet neural network and particle swarm optimization training algorithm in Iranian case study

10

2017

Journal of Geodynamics

108, pp. 26-39

Fatolazadeh, F.Naeeni, M.R.Voosoghi, B.Rahimi, A.

Estimation of fault parameters using GRACE observations and analytical model: Case study: The 2010 Chile earthquake

11

2017

Journal of the Earth and Space Physics

43(2), pp. 229-244

Vaghar Ch, P.Voosoghi, B.Haji Aghajany, S.

 

Digital Terrain Model (DTM) of the North Alborz region based on its underneath faulting

12

2017

Journal of the Indian Society of Remote Sensing

45(3), pp. 541-552

Shokrzade, S.Voosoghi, B.Amighpey, M.Rahmani, M.

Investigation of Post-seismic and Inter-seismic Displacement Field Following 2003 Bam Earthquake in Iran Based on PS-InSAR Technique

13

2017

Advances in Space Research

59(7), pp. 1820-183

Ghaffari Razin, M.R.Voosoghi, B.

Investigating the performance of wavelet neural networks in ionospheric tomography using IGS data over Europe

14

2017

Acta Geodaetica et Geophysica

52(1), pp. 19-33

Razin, M.R.G.Voosoghi, B.

Regional ionosphere modeling using spherical cap harmonics and empirical orthogonal functions over Iran

15

2017

Journal of the Earth and Space Physics

43(1), pp. 87-99

Javadi Azar, R.Voosoghi, B.Ghaffari Razin, M.R.

Novozhilov Mean Rotation as a scalar earth surface deformation measure in local scale (Case study: N-W of Iran)

16

2017

Journal of Surveying Engineering

143(1),04016020

Amiri-Simkooei, A.R.Alaei-Tabatabaei, S.M.Zangeneh-Nejad, F.Voosoghi, B.

Stability analysis of deformation-monitoring network points using simultaneous observation adjustment of two epochs

17

2016

Acta Geodaetica et Geophysica

51(4), pp. 643-658

Fatolazadeh, F.Voosoghi, B.Naeeni, M.R.

Computation of the changes in gravitational gradient components from GRACE observations and analytical model

18

 

 

برخی مقالات چاپ شده در ژورنالهای معتبرعلمی


Source

Authors

 

Document title

no

2016

Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics

149, pp. 21-30

Ghaffari Razin, M.R.Voosoghi, B.

Wavelet neural networks using particle swarm optimization training in modeling regional ionospheric total electron content

19

2016

Journal of the Earth and Space Physics

42(3), pp. 607-618

Haji Aghajany, S.Voosoghi, B.

Comparison of ERA-Interim global meteorological reanalysis model and MERIS data to reduce the tropospheric effects in InSAR displacement velocity fields

20

2016

Acta Geodaetica et Geophysica

51(3), pp. 541-555

Razin, M.R.G.Voosoghi, B.Mohammadzadeh, A.

Efficiency of artificial neural networks in map of total electron content over Iran

21

2016

Advances in Space Research

58(3), pp. 339-348

Razin, M.R.G.Voosoghi, B.

Regional application of multi-layer artificial neural networks in 3-D ionosphere tomography

22

2016

Acta Geophysica

64(4), pp. 1193-1210

 

Fatolazadeh, F.Voosoghi, B.Raoofian Naeeni, M.

Correction of Hydrological and Oceanic Effects from GRACE Data by Combination of the Steric Sea Level, Altimetry Data and GLDAS Model

23

2016

Advances in Space Research

58(1), pp. 74-83

Ghaffari Razin, M.R.Voosoghi, B.

Modeling of ionosphere time series using wavelet neural networks (case study: N-W of Iran)

24

2016

Journal of the Earth and Space Physics

42(2), pp. 419-437

Razin, M.R.G.Voosoghi, B.

Modeling and interpolation of ionosphere total electron content using artificial neural network and GPS observation

25

2016

Tectonophysics

679, pp. 169-179

 

Amighpey, M.Voosoghi, B.Arabi, S.

Modeling interseismic deformation field of North Tehran Fault extracted from precise leveling observation

26

2016

Journal of the Earth and Space Physics

42(1), pp. 89-98

Razin, M.R.G.Voosoghi, B.

Estimation of Velocity Field Using Artificial Neural Networks and Kriging Interpolation (Case Study: Iran Geodynamic GPS Network)

27

2016

Groundwater

54(1), pp. 74-81

Fatolazadeh, F.Voosoghi, B.Naeeni, M.R.

Wavelet and Gaussian Approaches for Estimation of Groundwater Variations Using GRACE Data

28

2015

Engineering Analysis with Boundary Elements

58, pp. 119-128

Mehrabi, H.Voosoghi, B.

 

Recursive moving least squares

29

2015

Journal of the Earth and Space Physics

41(1), pp. 51-62

Alisufi, M.Voosoghi, B.

Modeling of geodetic displacement field caused by the activities of the volcano's magma reservoir and sensitivity analysis of the parameters of the model

30

2015

Journal of the Earth and Space Physics

41(1), pp. 35-49

Amighpey, M.Voosoghi, B.Motagh, M.Arabi, S.

Interseismic behavior of active faults estimation based on geodetic observation, the case study: North Tehran fault

31

2014

Geomatics, Natural Hazards and Risk

5(1), pp. 26-40

Yazdanparast, M.Vosooghi, B.

A research on Damavand magma source model using GPS data

32

2014

International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation

26(1), pp. 184-192

Amighpey, M.Voosoghi, B.Motagh, M.

Deformation and fault parameters of the 2005 Qeshm earthquake in Iran revisited: A Bayesian simulated annealing approach applied to the inversion of space geodetic data

33

2013

Acta Geophysica

61(5), pp. 1246-1261

Amerian, Y.Voosoghi, B.Hossainali, M.M.

Regional ionosphere modeling in support of IRI and wavelet using GPS observations

34

2013

Journal of the Earth and Space Physics

38(4), pp. 71-88

Rastbood, A.Voosoghi, B.

Sensitivity analysis of viscoelastic models of the earth crustal deformation to input parameters based on outcome surface deformation field

35

2013

Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics

92, pp. 23-30

Amerian, Y.Hossainali, M.M.Voosoghi, B.

Regional improvement of IRI extracted ionospheric electron density by compactly supported base functions using GPS observations

36

برخی مقالات چاپ شده در ژورنالهای معتبرعلمی

Source

Source

Authors

 

Document title

no

2012

Journal of the Earth and Space Physics

38(1), pp. 85-99

Voosoghi, B.Malekan, B.Rastbood, A.

Comparison of different methods for estimation of Mercator map projection parameters based on Chebyshev's criterion

37

2012

Journal of the Earth and Space Physics

38(1), pp. 69-84

Voosoghi, B.Malekan, B.Rastbood, A.

Optimization of Lambert, Mercator and Stereographic map projections for the Iranian territory using Airy-Kavraisky criterion

38

2012

Journal of the Earth and Space Physics

37(4)

 

Ardalan, A.A.Voosoghi, B.Raoofian-Naeeni, M.

Deformation analysis of the Earth crust based on manifold intrinsic geometry case study: Deformation analysis of the geodynamic network of Iran within 1999-2005

39

2009

International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation

11(2), pp. 156-166

Amighpey, M.Vosooghi, B.Dehghani, M.

Earth surface deformation analysis of 2005 Qeshm earthquake based on three-dimensional displacement field derived from radar imagery measurements

40

2009

Journal of the Earth and Space Physics

35(1

 

Noori, S.Voosoghi, B.Abolghasem, A.M.

Modeling the co-seismic deformation field of a fault and determining the sensitivity of the geometrical and physical parameters of the model to this deformation field

41

2008

International Journal of Engineering, Transactions B: Applications

21(1), pp. 9-26

Rastbood, A.Voosoghi, B.

Fixing of cycle slips in dual-frequency GPS phase observables using discrete wavelet transforms

42

2005

ITEE 2005 - 2nd International ICSC Symposium on Information Technologies in Environmental Engineering, Proceedings

pp. 432-447

Moghimi, P.Alesheikh, A.Vosooghi, B.Omidi, E.

Appropriate land fill site selection using GIS

43

2003

Journal of Geodesy

77(5-6), pp. 303-326

Grafarend, E.W.Voosoghi, B.

Intrinsic deformation analysis of the Earth's surface based on displacement fields derived from space geodetic measurements. Case studies: Present-day deformation patterns of Europe and of the Mediterranean area (ITRF data sets)

44

 سرپرست                     اعضا             ماموریت                    اهداف                    مقاطع و رشته ها      دروس         سرفصل فعالیت ها  و توانمندی ها               دستاوردها        برخی مقالات چاپ شده         

برخی پروژه های انجام شده               تصاویر مرتبط        امکانات                    ارتباط با صنعت              ارتباط با ما  

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/07/21
تعداد بازدید:
137
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.