طبقه بندی تصاویر هوایی و ماهواره ای
طبقه بندی تصاویر هوایی و ماهواره ای

آزمایشگاه  طبقه بندی تصاویر هوایی و ماهواره­ ای وابسته به پژوهشکده سنجش از دور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می­باشد.

استفاده صحیح و عملی از پتانیسل داده­ های سنجش از دور در انجام مطالعات علوم زمین، مستلزم تفسیر درست این اطلاعات جهت شناسایی و استخراج پارامترهای فیزیکی پدیده­ های مورد مطالعه می­باشد. به عبارت دیگر، داده ­های حاصل از سنجش از دور، با ارائه تصویری از واقعیت فیزیکی عوارض و پدیده­های زمینی، اگرچه بطور ضمنی حاوی اطلاعات مختلفی از آن پدیده­ ها می­باشند، ولی قبل از استفاده عملی از این اطلاعات، لازم است تا با تفسیر صحیح و اصولی، اقدام به شناسایی پدیده ­های مختلف مرتبط با موضوع مورد مطالعه و استخراج پارامترهای فیزیکی آن گردد.

به منظور ایجاد شرایط لازم جهت تفسیر صحیح داده­ های سنجش از دور، لازم است تا ضمن بازسازی روند تصویربرداری توسط سنجنده­ های مختلف، واقعیت فیزیکی عوارض موجود در این تصاویر، مشخص گردد. این امر با بررسی و مطالعات دقیق در مورد نحوه نمایش و حضور عوارض مورد نظر در تصاویر هوایی و ماهواره ­ای قابل انجام می­باشد. در این راستا، علاوه بر بررسی رفتار طیفی عوارض و پدیده ­های زمینی، سایر اطلاعات جانبی نیز می­تواند مفید واقع شود.

روند شناسایی و تشخیص اتوماتیک عوارض و پدیده­ های جغرافیایی از تصاویر سنجش از دوری با عنوان "طبقه­ بندی تصاویر" شناخته می­شود. بعبارت دیگر، طبقه ­بندی تصاویر هوایی و ماهواره­ ای، سطح بهره­وری از داده­ های سنجش از دوری را افزایش خواهد داد و از اینرو، طبقه­ بندی این تصاویر بعنوان یکی از موضوعات اصلی تحقیقاتی در دنیا مطرح می­باشد. لذا تاسیس و تجهیز آزمایشگاه­ های طبقه­ بندی تصاویر هوایی و ماهواره ­ای با هدف شناسایی کاربردهای نوین این تصاویر و توسعه کاربردهای عملی از داده­ های سنجش از دوری، بعنوان یک ضرورت در برنامه کار پژوهشکده سنجش از دور با همکاری گروه سنجش از دور و فتوگرامتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی قرار گرفت.

 از جمله اهداف این آزمایشگاه می­توان از موارد ذیل نام برد: 

  •  گسترش، اصلاح و بهبود مدلسازی روش­ های استخراج اطلاعات کمی و کیفی از تصاویر ماهواره­ ای و هوایی.
  •   تحقیق در مورد روش­های مناسب انجام مشاهدات میدانی به منظور جمع­آوری داده­ه ای آموزشی برای استفاده در تکنیک های طبقه­بندی بسته به نوع تصاویر و پدیده­های مورد جستجو.
  • انجام فعالیت­های کالیبراسیون سنجنده­ ها و توسعه الگوریتم ­ها و مدل های کالیبراسیون ماهواره­­ای.

سرپرست                   دروس                 همکاران                               خدمات                     داده          تجهیزات                   دستاوردها             حوزه های پژوهشی                   تماس با ما

 

Date:
1397/11/13
Review:
724
Source:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.