سرپرست
    
نام:محمد
نام خانوادگي:طالعي
مرتبه علمي:دانشيار
گروه آموزشي:سيستم اطلاعات مكاني
  پست الكترونيك:                                                                         taleai(at-sign)kntu.ac.ir
 وبسايت شخصي:                                                                      http://wp.kntu.ac.ir/taleai
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/04
تعداد بازدید:
68
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.